رنگ افروز
رنگ افروز

رنگ ترافیکی گرم

رنگ ترافیکی گرم

رنگ ترافیکی گرم علاوه بر داشتن ویژگی منحصر به فرد ،مطابق با استانداردهای جهانی و ملی با پوشش و چسبندگی عالی به سطوح آسفالت و بتنی ،خطوط ممتد جداکننده ، خطوط کاری ،جاده ها ، پارکینگ ، باند فرودگاه و خطوط عابر پیاده قابل استفاده می باشد.

یکی از ویژگی های مهم این رنگ میتوان به خشک شدن سریع،مقاومت عالی نسبت به سایش و بازتاب نور خوب اشاره کرد. رنگ ترموپلاست گرم را حتما باید به صورت مذاب استفاده کرد.

 

تفاوت رنگ ترموپلاست گرم ، با رنگ ترافیکی سرد :

یکی از تفاوت های این رنگ با  رنگ ترموپلاست سرد  می توانیم در برگشت پذیری و یا عدم برگشت پذیری آن بدانیم. رنگ اسپری گرم از برگشت پذیری خوبی برخوردار است. هنگامی که به این ماده گرما می دهیم در بین مولکول های آن واکنش هایی انجام می شود که باعث تشکیل فیلم می گردد در زمان سرد شدن این ماده این فیلم به حالت اولیه بازگشته و ماده به حالت جامد در می آید. با گرم نمودن مجدد آن این واکنش تکرار میشود . و دوباره به مایع تبدیل میشود اما رنگ سرد ترافیکی این خاصیت را ندارد . مواد تشکیل دهنده رنگ  ترموپلاست گرم ، موادی چون رزین های اپوکسی، رزین های هیدرو کربنی و آلکیدی هستند.

خصوصیات  رنگ  گرم:

  • نوع فام: فام رایج ترافیکی
  • دانسیته:2/3-1/8   gr/cm³ (دمای 25 درجه سانتی گراد)
  • نقطه نرمی: 90 درجه سانتی گراد
  • مقاومت در برابر 100 دور سایش: حداکثر 100 میلی گرم
  • مقاومت در برابر جاری شدن: حداکثر %20
  • چسبندگی به تایر: حداکثر 2 دقیقه
  • بازتاب رنگ سفید: %90-80 (زاویه 45 و0 درجه)
  • ضخامت فیلم : 1400-1600 میکرون
  • رطوبت نسبی: %25-85
  • نوع استفاده  : اسپری،اسکرید، اکستروژن و اسپری بدون هوا