رنگ ترافیکی سرد بر پایه رزین های کلروکائوچو

این نوع رنگ ترافیکی سرد شرکت رنگ افروز فرنام، مخصوص برای استفاده در خط‌کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی طراحی شده است. این نوع رنگ بر پایه رزین‌های آلکید کلروکائوچو تهیه می‌شود.

شناسه محصول: 0017318-2 دسته: ,