رنگ ترافیکی گرم آلکیدی

رنگ علامت گذاری منطقه آلکیدی یک رنگ مشخص کننده منطقه خارجی/داخلی با خشک شدن سریع است که برای استفاده در سطوح بتنی و آسفالتی طراحی شده است.

شناسه محصول: 0017318-11 دسته: ,