رنگ ترافیکی لاتکس(بر پایه رزین آبی)

رنگ های پایه آبی لاتکس نوعی از رنگ های ترافیکی هستند که مصرف آنها با سرعت آرامی در سیستم خط کشی روسازی رو به افزایش می باشد، در رنگ سفبد پایه آبی از آب به عنوان رقیق کننده و با حلال رنگ استفاده می شود.

شناسه محصول: 0017318-5 دسته: ,