رنگ ترافیکی سرد بر پایه الکیدی

رنگ های ترافیکی سرد با فام های سفید و زرد موجود هستند و معمولا با استفاده از سیستم پاشش اسپری معمولی و اسپری بدون هوا (ایرلس) برای خط کشی روسازی های آسفالت به کار می روند

شناسه محصول: 019323-1 دسته: ,