تینر ترافیکی

تینر ترافیکی یا حلال ترافیکی الوان رنگ افروز فرنام به عنوان یک ماده رقیق‌کننده استفاده می‌شود تا در ترکیب رنگ‌های ترافیکی مورد نظر غلظت مطلوب ایجاد شود.

شناسه محصول: 019324-1-1-1-1-1 دسته: