اسپری رنگ اکریلیک

رنگ اکریلیک، با وجود وزنی که ممکن است داشته باشد، پس از خشک شدن در برابر آب بسیار مقاوم است. اگرچه اگر از استریپر یا حلال استفاده کنید می توان آن را حذف کرد.

دسته: