رنگ افروز
رنگ افروز

کفپوش پارکینگ

رنگ اپوکسی

رنگ اپوکسی | Epoxy Paint

رنگ اپوکسی به دو گروه اصلی  اپوکسی پلی آمید و اپوکسی پلی آمین تقسیم بندی میشوند.اپوکسی پلی آمید دارای پایداری بهتر در آب و مناطق مرطوب ، و همچنین دارای…