رنگ ترافیکی سرد

رنگ ترافیکی سرد ترموپلاست

رنگ ترافیکی سرد ترموپلاست نیز بر پایه رزین آکریلیک ترموپلاست حلالی می باشد.

رنگ سرد ترموپلاست مقاومت بسیار عالی در برابر شرایط جوی و آب و هوایی ، انعطاف پذیری و الاستیسیته مناسب ،پوشش و چسبندگی بسیار خوب بر روی سطوح آسفالتی و سیمانی دارد.

موراد استفاده رنگ سرد ترموپلاست :

از رنگ سرد ترموپلاست در خط کشی سطوح خیابان های شهری و بین شهری با ضخامت مناسب ، جاده ها ،خطوط عابر پیاده ،زمین ها و محوطه های ورزشی ، جداول و پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های رنگ سرد  :

نوع فام: فام رایج ترافیکی

درصد حجم جامد: 1±52

نقطه اشتعال: 21  درجه سانتیگراد

دانسیته= 1/3-1/6 gr/cm دمای 25 درجه سانتیگراد

ویسکوزیته:105-85 کریس

مکانیسیم سخت شدن: تبخیر حلال

ضخامت فیلم خشک:500-400 میکرون

ضخامت فیلم تر:800-1000 میکرون

قدرت پوشانندگی رنگ سرد ترافیکی:

gr 110 در هرمتر طول خط کشی به عرض 15 سانتی متر و ضخامت 800-1000میکرون فیلم تر

زمان خشک شدن سطحی(25 درجه سانتی گراد):

حداکثر 20 دقیقه

زمان خشک شدن کامل(25 درجه سانتی گراد):

حداکثر120 دقیقه

موارد ایمنی که باید برای اجرا ترافیکی سرد ترموپلاست رعایت شود :

1.رنگ ترافیکی سرد ترموپلاست قابل اشتعال بوده.به این منظور از قرار دادن این رنگ در مقابل مواد آتش زا و وسایل الکترونیکی و گرامیشی ، خودداری فرمایید.

2.در زمان استفاده از تنفس گازها و بخارات حاصله جدا خودداری فرماید

3.حتما از وسایل ایمنی مثل  ،ماسک تنفس،کلاه و دستکش استفاده کنید.

4.در صورت استفاده این رنگ در محیط در بسته ، حتما از تهویه مناسب استفاده کنید

 

رنگ ترافیکی

رنگ های ترافیکی نحوه اجرا و انواع آن | Traffic Colors

رنگ ترافیکی
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
22 دیدگاه
نحوه اجرا رنگ ترافیکی:با ورود خودرو ها به زندگی انسان، حمل و نقل بسیار تغییر کرد. یکی از مهمترین ابزارها برای برقراری ایمنی در راه‌،استفاده از رنگ ‌های ترافیکی می‌باشد؛…
فهرست