اجرای خط کشی

اجرای خط کشی

رنگ های ترافیکی در اجرای خط کشی که به انها علائم افقی نیز می گویند برای مشخص کردن حریم، نشان دادن قوانین راهنمایی و رانندگی ,نظم ترتیب دادن به وسایل نقلیه و عابران جهت جلوگیری از ترافیک و مارک کردن خیابان و جادها ، همچنین جهت افزایش ایمنی مسیر ها  استفاده می شوند.رنگ های ترافیکی دارای انواع مختلفی از جمله رنگ های ترافیکی سرد و گرم و رنگ ترافیکی دو جزئی می باشند.

از رنگ های ترافیکی سرد و گرم برای اجرای خط کشی خیابان ها و جاده های شهری نیز استفاده میشود. و از رنگ ترافیکی دو جزئی برای خط کشی عابر پیاده ،سرعت گیر و مشخص نمودن حریم ایستگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد

انواع خط کشی :

خطوط محوری:

اجرای خط کشی محوری از مهمترین عوامل ایمنی جاده ها میباشد.یکی از این نوع خط کشی خطوط برجسته (Rumble Stripe)نام دارند،که در کشور ما به اسکرید معروف هستند. اسکرید ها در دسته علائم برجسته کف خیابان قرار میگیرند صدا و لرزش ایجاد شده این خطوط باعث جلوگیری از بسیاری از حوادث جاده ای ناشی از حواث پرتی و انحراف به چپ و راست میشوند این خطوط در جاده ها و محور های مستقیم و طولانی بهترین راندمان ممکن را دارند.

از این خطوط به صورت برجسته و فرو رفته در دو طرف جاده ها و محور ها و در بعضی از کشورها در بین لاین ها استفاده میشود.

انها همچنین در جاده ها برای اطلاع دادن به رانندگان اتومبیل و موتور سیکلت سواران (نزدیک عوارضی یا خروجی اتوبان )مورد استفاده می باشند. اسکریدهای برجسته در کشورمان نیز به صورت عمده استفاده می شوند.

اجرای خطوط جاده ای

اجرای رنگ ترافیکی

اجرای رنگ ترافیکی اجرای رنگ ترافیکی : شرکت رنگ افروز فرنام (شرکت تولید کننده رنگ ترافیکی ) تمامی مراحل اجرای نشانه های راهنمایی و رانندگی و…بر روی تمامی سطوح مثل…
فهرست