رنگ دریایی

رنگ های دریایی و انواع آن | Marine Paints

رنگ دریایی
رنگ دریایی رنگ دریایی یک نوعی از پوششی است که بر روی سازه های دریایی مانند کشتی، اسکله، سکو های نفتی و غیره استفاده می گردد. این نوع از رنگ ها برای شرایط سخت آب و هوایی و غوطه ور…
فهرست