پرایمر رنگ ترافیکی

استفاده از پرایمر رنگ ترافیکی منجر به افزایش دوام و عمر مفید پوشش سطح می‌شود. پرایمر ترافیکی معرفی شده برای نفوذ بالا به لایه‌های زیرین سطحی که رویه ترافیکی روی آن اجرا می‌شود، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. این ویژگی باعث می‌شود که پرایمر ترافیکی به سطح بهتری چسبیده و نتیجه نهایی بهتری به دست آید.