لاک ضد جرم تاپ کوت

لاک ضد جرم الوان رنگ افروز فرنام تنها با رنگ ترافیکی دو جزئی ترکیب می‌شود و پس از اعمال رنگ ترافیکی دو جزئی، می‌توان از این لاک ضد جرم استفاده کرد.

شناسه محصول: 0193241111-1 دسته: