اسپری تینر

اسپری تینر ، یک ماده مورد استفاده در رقیق نمودن رنگهای نیترو سلولزی، کیلر، سیلر و رنگهای فوری هوا خشک است.

شناسه محصول: 019324-1-1 دسته: